AC Dětem - Odbor práce s dětmi

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry.“
(1Tm 1,5)


Doporučujeme vám

Vítejte na stránkách Apoštolské církve určených pro pracovníky s dětmi a pro rodiče.
KidsQuest

KidsQuest - Classic

KidsQuest - děkujeme

KidsQuest - Classic je projekt, který má za cíl získávat děti pro Krista. Je to třídenní evangelizace s dokonale propracovaným programem a vybavením. Aby evangelizace mohla zdárně proběhnout, je potřeba udělat třídenní vyučování všech, kteří jsou v týmu zapojeni. Při posledním večeru děti dostanou první ze série šesti komiksů, kde se začíná napínavý příběh, jehož součástí je postupné poznávání pravd evangelia.

Děti jsou pozvány na setkání za týden. Tam si popovídají o prvním dílu komiksu, zahrají hry a dostanou díl druhý. Tak to pokračuje 6 týdnů a cílem je přivést děti ke Kristu a začít s nimi pravidelnou práci v křesťanském klubu, který vedou pracovníci pořádajícího sboru. Jako třetí krok přijde vyučování pro vedoucí jak vést následnou práci s dětmi. K tomu budou vedoucí vybaveni 52 pracovními lekcemi s programem připraveným na 52 následných schůzek. Během té doby by se děti měly zapojit do života církve.

Projekt objel již mnoho zemí světa a je účinným nástrojem pro získávání dětí. Bližší informace je možno získat na českých stránkách KidsQuest.

KidsQuest

KidsQuest - Drug Free

Je program drogové a alkoholové prevence. Vychází z materiálů a autorské dílny týmu Kidsquest, takže je plný originálních nápadů, má kompletní vybavení pro prezentaci – kostýmy, oponu pro velký sál, spoustu rekvizit, kompletní scénář…Je vytvořen přímo pro prezentaci na 1. stupni ZŠ. Děti jsou zde hravou a zajímavou formou seznámeny s nebezpečím užívání drog a alkoholu. Více informací vám poskytne Mirka Smetanová na tel. čísle: 731 504 356.

KidsQuest