AC Dětem - Odbor práce s dětmi

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry.“
(1Tm 1,5)


Doporučujeme vám

Vítejte na stránkách Apoštolské církve určených pro pracovníky s dětmi a pro rodiče.
Miniškola besídkáře

Kliknutím na tento řádek zobrazíte nabídku příloh ke stažení.

Miniškola besídkáře

Tyto soubory jsou určeny pro ty, kteří pracují s dětmi na besídce, v různých dětských klubech, ale taky pro rodiče, kteří potřebují trochu inspirace nebo jiný úhel pohledu na to, jak si poradit s dětmi v různých situacích. Přejeme pěkné a požehnané počtení.

Obsah jednotlivých souborů:

1) Nápady k učení se veršů zpaměti: je vícestránkový dokument plný inspirací, jak učit děti znát biblické verše zpaměti.
2) Disciplína: nápady, jak udržet disciplinu a pořádek ve třídě.
3) Charakteristika věkových kategorií: co je typické pro děti a mladé lidi ve věku předškolním až do věku 18-ti let.
4) Jak udržet mladé lidi v církvi: nápady, jak získat a udržet v církvi mladé lidi ve věku 14 – 18 let.
5) Modlitba za děti: spousta námětů, jak se modlit za své děti a kdy nechat modlitbu na nich.
6) O výchově dětí v rodině: výchovné postřehy maminky 4 dnes už dospělých dětí, které daly svůj život Bohu a slouží mu.
7) Opatření Royal Rangers pro ochranu dítěte: vícestránkový dokument o ochraně dítěte před zneužíváním.
8) Osobnost učitele: pokud hledáte vhodného vedoucího k dětem, měli byste mít na zřeteli, jaký je to člověk. Tento soubor vám v tom pomůže.
9) Předmětné lekce: zde najdete několik stran inspirací, jak nachystat dětem ilustraci toho, co je chcete učit.
10)Přehled zákonů pro práci s dětmi: vás upozorní na základní zákony, které se zabývají právní stránkou práce s dětmi.
11)Hodnocení a bodování: většina soutěží se neobejde bez hodnocení a bodování. Je nutné dodržovat maximálně spravedlivost. Zde je námět, jak na to.
12)Sbor je rodina: aneb desatero těm, kterým záleží na dětech ve sboru a na tom, aby se tam cítily dobře a byly dobře vedené a vyučované.
13)Boží jména: zde najdete v hebrejštině a k tomu malý seznam toho, co jednotlivá jména znamenají.
14)Hřích: je prostý výčet mnoha biblických veršů, které o hříchu hovoří a také o tom, jak s hříchem naložit.
15)Mezigenerační domácí skupinky: je upozornění na to, že i děti patří do domácích skupinek a jak je možno je zapojit do programu.