AC Dětem - Odbor práce s dětmi

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry.“
(1Tm 1,5)


Doporučujeme vám

Vítejte na stránkách Apoštolské církve určených pro pracovníky s dětmi a pro rodiče.
Kdo jsme

děti

ODAC, nebo-li odbor dětí Apoštolské církve

ODAC je tým, který v Apoštolské církvi pracuje na tom, abychom mohli dětem nabídnout kvalitní nasměrování pro jejich všestranný duchovní rozvoj.
Chceme děti pro Krista získat, vyučit je a vést je do služby.
Pokud máte děti nebo s dětmi pracujete, nabízíme vám pomoc. Na stránkách AC dětem najdete především soubory ke stažení, které vám při vaší práci s dětmi pomohou, data akcí, které chystáme, seznámíte se zde s nejrůznějšími aktivitami pro děti, které organizuje AC, upozorníme vás na zajímavé internetové stránky, které vám nabízí materiály pro vaší práci. V současné době jsou v našem týmu zapojeni:


Martin Moldan, biskup AC
RNDr. Dana Navrátilová
Štěpán Beran
Andrea Morrisonová, B.A
Marika Benešová
Bc. Radka Fleková
Mirka Smetanová

Pokud budete chtít práci s dětmi podpořit finančně, (naše aktivity se dějí především díky darům), můžete poslat peníze na číslo účtu pro celocírkevní práci s dětmi:

2600731332/2010, FIO banka.

Účet je plně pod kontrolou účtárny ústředí AC.

O členech týmu:

Martin Moldan, biskup AC

Martin Moldan

Jsem ženatý a mám tři děti.Dlouhodobě jsem pečoval o sbor AC ve Varnsdofu. Na jaře letošního roku (2008) jsem se stal biskupem AC, což klade značné nároky na čas a pracovní náplň. Přesto jsem se rozhodl přímo podporovat a dohlížet na odbor práce s dětmi, protože v práci s dětmi a mládeží vidím perspektivu pro rozvoj AC a vidím mimořádnou naléhavost právě tuto věkovou kategorii získávat pro Krista.

Martin Moldan, biskup AC.

RNDr. Dana Navrátilová, vedoucí odboru práce s dětmi v AC

Danka Navrátilová

Jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. Již během mateřské dovolené jsem se začala věnovat práci s dětmi ve sboru AC Olomouc, který jsme s manželem budovali, později jsem začala pracovat na částečný úvazek pro celocírkevní práci s dětmi, nyní již na plný úvazek. Těžiště mé práce spočívalo v získávání nejrůznějších materiálů a kontaktů pro různé dětské aktivity v rámci církve. Nyní po létech dochází k takovému nárůstu práce, že bylo nutné rozložit jednotlivé aktivity na více spolupracovníků. Každý člen nově vznikajícího týmu má své jedinečné obdarování, čímž může výraznou měrou rozšířit možnosti naší společné práce pro děti.

Dana Navrátilová

Štěpán Beran, zástupce vedoucí odboru práce s dětmi v AC

kdo_jsme_stepanŠtěpán Beran Jmenuji se Štěpán Beran a věkem jsem ještě mlád :-). Mám skvělou ženu Šárku a tři děti. Pracuji ve sboru AC České Budějovice, kde jsem se stal druhým pastorem, zároveň pracuji od roku 2003 jako pracovník s dětmi a s dorostem. Díky Bohu se v našem sboru rozvinula práce Dětského shromáždění, dorostu a Klubu Awana. Jsem rád, že mohu pracovat na tomto díle a vidět, že Bůh žehná této práci s dětmi. V roce 2003 jsem dokončil biblickou školu v Kolíně jako kurz Ezdráš a od tohoto září si dodělávám středoškolské vzdělání. Měl jsem možnost udělat 2 kurzy jak pracovat s dětmi a jak učit děti „Metoda instrumentálního obohacení Rabbi Prof. Reuvena Feuersteina“.
Ale samozřejmě mám i své záliby a koníčky, mám rád vrcholový sport gaučink, rád jezdím na různé chaty a akce s dětmi, skládám origami a strašně moc rád jím. Často pořádáme různé gril párty a gastronomické soutěže, není divu, mé původní povolání je kuchař.
A nakonec verš, který je pro mě velice důležitý a podle kterého se snažím žít a pracovat: Galatským 5,13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Štěpán Beran

Mirka Smetanová, koordinátorka KidsQuest programů

kdo_jsme_mirkaAhoj, jmenuji se Mirka Smetanová, na těchto stránkách mě uvidíte asi nejčastěji s tygrem a klauny a tak ke mně můžete směřovat vaše dotazy ohledně KQ programu. S dětmi pracuji víc než 15 let, a v poslední době ve mně roste touha oslovit děti okolo nás. Spolu s manželem Radkem máme tři skvělé děti Sáru, Sebastiana a Jakuba. Momentálně nás najdete na bibl. škole v Kolíně, kde už pár let bydlíme. Mám ráda cestování, svoji službu a španělštinu (to je určitě Boží zásah, nebylo tomu tak vždycky).

Mirka SmetanováAndrea Morrison, B.A.

kdo_jsme_andrea


S manželem Jasonem sloužíme v České republice jako misionáři z Assemblies of God USA. Pocházíme ze státu Indiany. V ČR bydlíme mnoho roků - 4 roky v Kolině, kde jsme pracovali na Vyšší odborné škole misijní a teologické a teď jsme v Brně. Jason je členem Odboru mládeže AC (OMAC) a je vedoucím misijních projektů a ackí, které pochází z AoG USA. Máme krásného syna a malého pejska. Jsme velice rádi a vděčni, že v České republice můžeme být a sloužit.

Andrea MorrisonBc. Radka Fleková

kdo_jsme_radka


Jmenuji se Radka Fleková a spolu s manželem, Františkem Flekem, sloužíme ve sboru AC Kolín jako pastorský pár. Doma máme tři poklady ( a čtvrtý je na cestě), kterým říkáme Nikolka, Tomášek a Miriamka. Pracuji na plný úvazek pro Pána a pro kolínský sbor a kromě jiných povinností jsem také zodpovědná za práci s dětmi ve sboru. To obnáší především přípravu podkladů pro nedělní besídky, organizaci a realizaci různých volnočasových aktivit pro děti ze sboru a jejich nevěřící kamarády, dále přípravu skupinkových programů pro děti, která navazují na nedělní besídku, přípravu ucelených programů s biblickou tématikou na sborovou dovolenou atd...
V týmu pracovníků s dětmi se věnuji přípravám soutěže biblických znalostí O poklad Krále králů, tlumočení a překládání nejrůznějších materiálů.
Mojí touhou i modlitbou je, abychom z Boží milosti probudili v srdcích našich dětí lásku k němu i touhu mu sloužit a vyzbrojili je pro práci na Božím díle.

Radka FlekováMarika Benešová

kdo_jsme_marika


Jmenuji se Marika Benešová ve sboru AC Lysá nad Labem. Pracuji na plný úvazek pro Pána a pro náš sbor, kde kromě jiných povinností jsem také zodpovědná za práci s dětmi. To obnáší především přípravu podkladů pro nedělní besídky, organizaci a realizaci různých volnočasových aktivit pro děti ze sboru a jejich nevěřící kamarády.
V týmu pracovníků s dětmi se věnuji přípravám soutěže biblických znalostí O poklad Krále králů, a jsem součástí týmu pro přípravu a realizaci seminářů a festivalů.

Marika Benešová